[{"href":"p19ctqe09r1g95k41hj01ieu1rj41a.JPG","title":"O Sr. Manuel Gon\u00e7alves fez 89 anos.","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09r3nj14ro5m16f67rf19.JPG","title":"A D. Nita Fez 83 anos.","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m1obvlp1vs71v9e1qjt6.JPG","title":"A D. Concei\u00e7\u00e3o Pereira fez 75 anos.","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09r1le01c84ok6ai71bss17.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09n4ejtgne61ird15ofm.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09l3951h54184333q5ig.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09qv7p8af32jja2ge016.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08mdprj9kss9tk91157a.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09n106njvgonv17vtjj0n.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09ncgkuhg1bj7euu1oudl.JPG","title":"Musicoterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09rrondhi50c1t0g12mg18.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09p53s1pr01tqfp06a8b11.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09o1gsu1i8lmmm2dkv2mt.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08mj972fhg68125c1ktpe.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe0951us41ar4124ns3nlmf.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09otgs1agcud61m0r19bvq.JPG","title":"Psicomotricidade","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09qt3c58fhjp1ahmg8515.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09ocgq1p7p1j9k18qm1qr7s.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09qq7t1h78ro01q1b1qbh14.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09m1kejipl2401etg3j4j.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09o4g6140r167s4ir1rpgr.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09n1ekr154e8m81ime1i43k.JPG","title":"Snoezelen","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09q8s3hvs1o0c1pr21f1c13.JPG","title":"Hidroterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09q1lddt11ro31mo41ev612.JPG","title":"Hidroterapia","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09p1tr11dejai1ig21d4ev.JPG","title":"Visita \u00e0 Igreja da Cela","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09p1po41kuh1bua1voh1dgn10.JPG","title":"Visita \u00e0 Igreja da Cela","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09p1ssuik51r4p1mlbfnvu.JPG","title":"Visita \u00e0 Igreja da Cela","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09ojro8n91ivqkbk1rvlp.JPG","title":"Lanche na Granja de Cister","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09n6a41268v731o9b196lo.JPG","title":"Lanche na Granja de Cister","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09m15i08lrdtf5pe168mi.JPG","title":"Doce de ma\u00e7\u00e3","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe09m1ro4bnj1o1bpuihf8h.JPG","title":"Doce de ma\u00e7\u00e3","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m1nvudc79t1oim1juqd.JPG","title":"Ida ao Teatro","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08mpcku9meskcng1mfhc.JPG","title":"Ida ao Teatro","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m1iiu1j71368piej88b.JPG","title":"Ida ao Teatro","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m13qs99v1a7g11ud15kf9.JPG","title":"Grupo Etnografico Dan\u00e7as e Cantares da Nazar\u00e9","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m1b021ugu8l31vq7qjn8.JPG","title":"Grupo Etnografico Dan\u00e7as e Cantares da Nazar\u00e9","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08muub1sts12q31ci51p337.JPG","title":"Grupo Etnografico Dan\u00e7as e Cantares da Nazar\u00e9","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08mu1h10178i1189fr0b5.JPG","title":"Visita ao Pres\u00e9pio Vivo (Cela)","pasta":"janeiro2015lard"},{"href":"p19ctqe08m2ta1h0o6vj1ais1ad54.JPG","title":"Visita ao Pres\u00e9pio Vivo (Cela)","pasta":"janeiro2015lard"}]